Thứ 4 19/09/2018 10:52 AM

Buổi sinh hoạt giao lưu đầu khóa cho sinh viên Y1 khối BS YHDP, CN YTCC, CN Dinh dưỡnB

Chiều ngày 11/09/2018 Viện Đào tạo YHDP&YTCC tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu đầu khóa cho sinh viên Y1 khối BS YHDP, CN YTCC, CN Dinh dưỡng.

Thứ 4 19/09/2018 10:33 AM

Hội nghị giáo vụ Đại học, Sau đại học, mạng lưới NCKH-HTQT mở rộng

Ngày 31.8.2018, Phòng ĐT-QLKH-HTQT tổ chức Hội nghị giáo vụ Đại học, Sau đại học, mạng lưới NCKH-HTQT mở rộng. Tham gia hội nghị có Lãnh đạo Viện, Phòng ĐT-QLKH-HQTQ và giảng viên của 11 Bộ môn trong toàn Viện.

Thứ 4 19/09/2018 10:24 AM

Buổi gặp mặt với lãnh đạo, giáo vụ của các Bộ môn ngoài Viện giảng dạy cho khối Y1 và Y2

Ngày 30.8.2018, Phòng ĐT-QLKH-HTQT tổ chức buổi gặp mặt với lãnh đạo, giáo vụ của các Bộ môn ngoài Viện giảng dạy cho khối Y1 và Y2.

Thứ 2 06/02/2017 4:34 PM

Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành BS Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng

Thông tin về Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành Bác sĩ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng

Thứ 3 27/05/2014 2:53 PM

Thông tin về lịch bảo vệ tốt nghiệp năm học 2013-2014

Thành phần: lãnh đạo Viện/Trường, phòng Đào tạo Viện, toàn thể GV Hội đồng chấm thi, GV hướng dẫn & sinh viên YTCC4, YHDP6.

Thứ 6 28/02/2014 3:52 PM

Lịch BS văn bằng 2 YHDP kỳ I/2014

Lịch BS văn bằng 2 YHDP kỳ I/2014

Thứ 5 27/02/2014 2:35 PM

Danh sách tổ, lớp liên thông BSYHDP tại Hà nội.2014

Danh sách tổ, lớp liên thông BS YHDP tại Hà Nội, năm 2014

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội