Thứ 2 06/02/2017 4:34 PM
Đăng bởi:

Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành BS Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng


Chuẩn đầu ra trình độ đào tạo đại học các ngành Bác sỹ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng được hoàn thiện và ban hành theo Quyết định số 2611/QĐ-ĐHYHN ngày 20/7/2016. Thông tin chi tiết tại file đính kèm /images/Chuan dau ra BSYHDP, CNYTCC, CN Dinh duong.pdf

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội