Thứ 4 19/09/2018 10:33 AM
Đăng bởi:

Hội nghị giáo vụ Đại học, Sau đại học, mạng lưới NCKH-HTQT mở rộng


Ngày 31.8.2018, Phòng ĐT-QLKH-HTQT tổ chức Hội nghị giáo vụ Đại học, Sau đại học, mạng lưới NCKH-HTQT mở rộng. Tham gia hội nghị có Lãnh đạo Viện, Phòng ĐT-QLKH-HQTQ và giảng viên của 11 Bộ môn trong toàn Viện.

Khai mạc Hội nghị, GS. TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện ĐT YHDP&YTCC phát biểu tóm tắt những thành tựu mà Viện đã đạt được và những khó khăn cần tháo gỡ trong năm học mới.

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trình bày các công việc mà Phòng đã thực hiện trong năm học vừa qua và phương hướng, kế hoạch trong năm học mới 2018-2019. Từ năm học này, Viện sẽ nhận bàn giao từ Nhà trường các đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Dinh dưỡng và Bác sĩ Y học dự phòng. Đồng thời, Phòng cũng giới thiệu nhân sự mới của Phòng và phân công nhiệm vụ đối với từng mảng công việc.

 

 

PGS.Kim Bảo Giang chủ trì phiên thảo luận với các thắc mắc liên quan đến Đào tạo Đại học như: phân bổ sinh viên làm khóa luận về các Bộ môn, đề xuất hội đồng chấm khóa luận...

Tiếp theo sau đó là phần trình bày và thảo luận về mảng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. Trong năm học vừa qua, Viện có 23 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu, đang thực hiện 5 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp Nhà nước. Số bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước là 176 bài và tạp chí Quốc tế là 62 bài. Đây là những con số ấn tượng thể hiện thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Viện. Trong năm học tới, Viện sẽ hộ trợ các cán bộ đăng bài trên 2 tạp chí khoa học uy tín là tạp chí Nghiên cứu Y học và tạp chí Y học thực hành.

Buổi họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.     

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội