Thứ 3 14/01/2014 12:00 AM
Đăng bởi:

Lịch Giảng YHDP Y1-Y6 học kỳ 2


1. Lớp Y1 YHDP

 · Dân số : Dowload lịch giảng chi tiết

 2. Lớp Y2 YHDP

 · Đạo đức Y học : Dowload lịch giảng chi tiết

 3. Lớp Y3 YHDP

 · Giáo dục sức khỏe: Dowload lịch giảng chi tiết

 4. Lớp Y4 YHDP

 · Thống kê tin học và ứng dụng: Dowload lịch giảng chi tiết

· Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe: Dowload lịch giảng chi tiết
· Dân số: Dowload lịch giảng chi tiết
· Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng: Dowload lịch giảng chi tiết
· Xã hội học và nhân học y học : Dowload lịch giảng chi tiết
· Dịch tễ 1: Dowload lịch giảng chi tiết
· Tổ chức và quản lý y tế : Dowload lịch giảng chi tiết
 
5. Lớp Y5 YHDP

6. Lớp Y6 YHDP

· HIV/AIDS: Dowload lịch giảng chi tiết

Phòng ĐT-NCKH-HTQT

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội