Thứ 3 27/05/2014 2:53 PM
Đăng bởi:

Thông tin về lịch bảo vệ tốt nghiệp năm học 2013-2014


1.    Khai mạc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:

*      Thời gian: 8h00 sáng 03.6.2014

*      Địa điểm: GĐ 201 Hồ Đắc Di.

*      Thành phần: lãnh đạo Viện/Trường, phòng Đào tạo Viện, toàn thể GV Hội đồng chấm thi, GV hướng dẫn & sinh viên YTCC4, YHDP6.

2.    Lịch bảo vệ chi tiết từng bộ môn:

  • Dân số: 09/6
  • Dịch tễ: 06/6
  • Dinh dưỡng: 06/6
  • SKMT: 06/6
  • SKNN: 03/6
  • Thống kê: 06-07/6
  • Y đức: 05-06/6
  • GDSK: 03/6
  • KTYT: 04/6
  • TCQLYT: 04/6

Sinh viên chỉnh sửa Khóa luận theo góp ý của Hội đồng chấm thi và gửi 03 quyển bìa cứng kèm đĩa CD lưu trữ file khóa luận về cho các Bộ môn (trước ngày 20/6/2014).

Các Bộ môn gửi sản phẩm tốt nghiệp của SV về phòng Đào tạo của Viện: 02 quyển bìa cứng + CD file khóa luận (trước ngày 27/6/2014).

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội