Thứ 6 22/11/2013 3:13 PM

Thông báo về việc ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 2952 ngày 9/9/2013 về việc Sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Hà Nội.

Chủ nhật 10/11/2013 3:00 AM

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 4

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 4

Thứ 7 09/11/2013 2:00 AM

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 3

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 3

Thứ 6 08/11/2013 1:00 AM

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 2

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân y tế công cộng 2

Thứ 5 07/11/2013 12:00 AM

Lịch giảng YHDP của các bộ môn viện Đào tạo YHDP và YTCC

Lịch học các lớp YHDP Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Thứ 3 05/11/2013 12:00 AM

Mẫu phản hồi của sinh viên về môn học năm học 2013 - 2014

Góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, Nhà trường đề nghị người học với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, cho ý kiến phản hồi về môn học sau khi kết thúc

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội