Thứ 3 11/02/2020 10:55 AM

HỌC BỔNG AJINOMOTO ASEAN+ONE DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM 2021 CỦA TẬP ĐOÀN AJINOMOTO

Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo HỌC BỔNG AJINOMOTO ASEAN+ONE DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM 2021 CỦA TẬP ĐOÀN AJINOMOTO

Thứ 4 19/09/2018 10:52 AM

Buổi sinh hoạt giao lưu đầu khóa cho sinh viên Y1 khối BS YHDP, CN YTCC, CN Dinh dưỡnB

Chiều ngày 11/09/2018 Viện Đào tạo YHDP&YTCC tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu đầu khóa cho sinh viên Y1 khối BS YHDP, CN YTCC, CN Dinh dưỡng.

Thứ 4 19/09/2018 10:33 AM

Hội nghị giáo vụ Đại học, Sau đại học, mạng lưới NCKH-HTQT mở rộng

Ngày 31.8.2018, Phòng ĐT-QLKH-HTQT tổ chức Hội nghị giáo vụ Đại học, Sau đại học, mạng lưới NCKH-HTQT mở rộng. Tham gia hội nghị có Lãnh đạo Viện, Phòng ĐT-QLKH-HQTQ và giảng viên của 11 Bộ môn trong toàn Viện.

Thứ 4 19/09/2018 10:24 AM

Buổi gặp mặt với lãnh đạo, giáo vụ của các Bộ môn ngoài Viện giảng dạy cho khối Y1 và Y2

Ngày 30.8.2018, Phòng ĐT-QLKH-HTQT tổ chức buổi gặp mặt với lãnh đạo, giáo vụ của các Bộ môn ngoài Viện giảng dạy cho khối Y1 và Y2.

Thứ 2 06/02/2017 4:34 PM

Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành BS Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng

Thông tin về Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành Bác sĩ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội