Thứ 6 19/04/2019 8:01 AM

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 chuyên ngành Y học dự phòng

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y học dự phòng, mã số: 972.01.63

Thứ 4 20/03/2019 3:52 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng chương trình Quốc tế năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng chương trình Quốc tế năm 2019.

Thứ 2 18/03/2019 9:52 AM

Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa 4 năm 2019.

Thứ 3 19/02/2019 2:56 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BÁC SỸ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TIẾT CHẾ KHÓA 5 - NĂM 2019

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế” năm 2019:

Thứ 3 19/02/2019 2:51 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TIẾT CHẾ

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng lâm sàng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ

Thứ 5 17/01/2019 9:05 AM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019.

Thứ 6 19/10/2018 2:36 PM

Lịch chạy Cao học 27, BSNT 43, CKI 23 và CKII 32

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng cho Cao học khóa 27, Bác sĩ nội trú khóa 43, Chuyên khoa I khóa 23 và Chuyên khoa II khóa 32

Thứ 4 10/10/2018 8:08 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho học viên Cao học khóa XXVI các chuyên ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học và Quản lý Bệnh viện

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng kính gửi tới Giảng viên, Bộ môn, học viên Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho học viên Cao học khóa XXVI các chuyên ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học và Quản lý Bệnh viện.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội