Thứ 5 17/01/2019 9:05 AM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019.

Thứ 6 19/10/2018 2:36 PM

Lịch chạy Cao học 27, BSNT 43, CKI 23 và CKII 32

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng cho Cao học khóa 27, Bác sĩ nội trú khóa 43, Chuyên khoa I khóa 23 và Chuyên khoa II khóa 32

Thứ 4 10/10/2018 8:08 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho học viên Cao học khóa XXVI các chuyên ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học và Quản lý Bệnh viện

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng kính gửi tới Giảng viên, Bộ môn, học viên Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho học viên Cao học khóa XXVI các chuyên ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học và Quản lý Bệnh viện.

Thứ 2 08/10/2018 10:29 AM

Lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

Thứ 2 08/10/2018 9:59 AM

Lịch bảo vệ luận văn CH 26, BSNT 42 YHDP

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch BVLV Cao học 26, BSNT 42 Y học dự phòng

Thứ 2 08/10/2018 9:53 AM

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau:

Thứ 2 01/10/2018 9:41 AM

Quy trình và các biểu mẫu dùng trong thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Kính gửi các Bộ môn và học viên, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin gửi đến các Bộ môn và học viên Quy trình và một số biểu mẫu dùng cho bảo vệ luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Thứ 2 01/10/2018 9:03 AM

Mẫu đơn xác nhận quá trình học tập

Mẫu đơn xin xác nhận quá trình học tập dùng cho học viên Sau đại học các chuyên ngành thuộc Viện Đào tạo YHDP&YTCC

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội