Thứ 3 25/02/2014 12:00 AM
Đăng bởi:

Lịch giảng chi tiết các môn cho BSNT 37 YHDP


Phòng ĐT-NCKH-HTQT thông báo lịch giảng chi tiết các môn học cho BSNT 37 YHDP

1. Nhân học Y tế: 1-14/4/2013

2. Truyền nhiễm: Liên hệ SĐH trường

3. Dân số y tế: 12/8-1/9/2013

4. Yếu tố ảnh hưởng SK: 2-15/9/2013

5. SKMT1&SKLT: 16/9-20/10/2013:

6. DD-ATTP1: 04-29/11/2013

7. DTH cơ bản: 16/12/2013-24/01/2014

8. SKNN1: 03/3-30/3/2014

9. SKNN2: 31/3-15/6/2014

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội