Thứ 6 14/09/2018 4:37 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Bác sĩ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế khóa 4 – năm 2018

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế” năm 2018:

Thứ 6 14/09/2018 2:53 PM

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ dinh dưỡng tiết chế

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:

Thứ 3 27/02/2018 2:09 PM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng năm 2018

Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo về việc mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng cho thí sinh có nguyện vọng dự thi Cao học các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý Bệnh viện và Dinh dưỡng.

Thứ 4 01/11/2017 4:48 PM

Lịch chạy SĐH cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học năm 2017 cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Thứ 4 01/11/2017 4:43 PM

Lịch bảo vệ luận văn CH 25 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn cho Thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng khóa 25 và Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Y học dự phòng khóa 39

Thứ 4 01/11/2017 4:39 PM

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp ThS YTCC bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng kính gửi tới Thầy/Cô và học viên Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Thứ 4 01/11/2017 4:32 PM

QĐ công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa XX, XXI, XXII, XXIII

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin trân trọng gửi tới Thầy/Cô cùng học viên các Quyết định công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ khóa XX, XXI, XXII, XXIII

Thứ 2 03/07/2017 4:31 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ cho Cao học 25 chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng Anh

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Cao học khóa 25 chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng Anh

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội