Thứ 2 01/10/2018 9:41 AM
Đăng bởi:

Quy trình và các biểu mẫu dùng trong thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII


Đơn xin hướng dẫn (Click vào đây để dowload)

Quy trình Thông qua đề cương (Click vào đây để dowload)

Một số yêu cầu của đề cương (Click vào đây để dowload)

Mẫu giấy đề nghị thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn (Click vào đây để dowload)

Chương trình thông qua đề cương luận văn (Click vào đây để dowload)

Biên bản thông qua đề cương luận văn (Click vào đây để dowload)

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo (Click vào đây để dowload)

Xin trân trọng cám ơn !

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội