Thứ 2 01/10/2018 9:41 AM
Đăng bởi:

Quy trình và các biểu mẫu dùng trong thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII


Đơn xin hướng dẫn (Click vào đây để dowload)

Quy trình Thông qua đề cương (Click vào đây để dowload)

Một số yêu cầu của đề cương (Click vào đây để dowload)

Mẫu giấy đề nghị thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn (Click vào đây để dowload)

Chương trình thông qua đề cương luận văn (Click vào đây để dowload)

Biên bản thông qua đề cương luận văn (Click vào đây để dowload)

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo (Click vào đây để dowload)

Mã đào tạo Thạc sĩ, áp dụng từ khóa Cao học 27:

8720117

Dịch tễ học

8720401

Dinh dưỡng

8720701

Y tế công cộng

8720163

Y học dự phòng

8720802

Quản lý bệnh viện

Xin trân trọng cám ơn !

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội