Thứ 2 08/10/2018 9:53 AM
Đăng bởi:

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú


Quy trình bảo vệ luận văn chi tiết xem tại đây

Các mẫu biểu cho Bảo vệ luận văn:

1. Lý lịch khoa học (dành cho bác sĩ nội trú) tải về file mẫu tại đây

2. Lý lịch khoa học (dành cho học viên Cao học) tải về file mẫu tại đây

3. Mẫu giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn xem tại đây

4. Mẫu đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn xem tại đây

5. Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn

6. Bản nhận xét của bộ môn

Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn

Hồ sơ nộp về phòng ĐT-QLKH-HTQT xin bảo vệ xem chi tiết trong quy trình. 

Chi tiết yêu cầu của luận văn xem trong file đính kèm: Bang kiem, Mẫu luận văn

Xin trân trọng cảm ơn

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội