Thứ 5 08/09/2016 9:53 AM
Đăng bởi:

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú


Quy trình bảo vệ luận văn chi tiết xem tại đây

Các mẫu biểu cho Bảo vệ luận văn:

1. Lý lịch khoa học (dành cho bác sĩ nội trú) tải về file mẫu tại đây  

2. Lý lịch khoa học (dành cho học viên Cao học) tải về file mẫu tại đây

3. Mẫu giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn xem tại đây

4. Mẫu đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn xem tại đây

5. Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn

6. Bản nhận xét của bộ môn

7. Bắt đầu từ năm nay, việc đánh giá luận văn sẽ thực hiện theo quy định mới, trong đó có tính điểm cho phần nghiên cứu khoa học (1đ, luận văn tối đa 9đ).

Hồ sơ nộp về phòng ĐT-QLKH-HTQT xin bảo vệ xem chi tiết trong quy trình. Riêng phần NCKH học viên lưu ý (nếu có) cần phô tô đầy đủ như sau:

A) Đối với bài báo liên quan tới đề tài:

1. Trang bìa tạp chí, sách, ...

2. Mục lục của cuốn tạp chí, sách

3. Toàn văn bài viết  

B) Đối với đề tài, công trình nghiên cứu khoa học liên quan đề tài: 

1. Quyết định giao đề tài/công trình nghiên cứu (có tên học viên - thành viên đính kèm)

2. Quyết định nghiệm thu đề tài (có tên học viên - thành viên đính kèm)

Chi tiết yêu cầu của luận văn xem trong file đính kèm: Bang kiem, Mẫu luận văn

 

Xin trân trọng cảm ơn

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội