Thứ 6 19/04/2019 8:01 AM
Đăng bởi:

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 chuyên ngành Y học dự phòng


Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 7 năm 2019 như sau:

Chuyên ngành: Y học dự phòng

Mã số đào tạo: 972.01.63

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh: 05 Nghiên cứu sinh

Hình thức đào tạo:

- Hệ tập trung liên tục: 3 năm

- Hệ không tập trung liên tục: có thời gian học và nghiên cứu là 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

Mọi chi tiết click vào đây để xem.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội