Thứ 2 08/10/2018 10:29 AM

Lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

Thứ 2 08/10/2018 9:59 AM

Lịch bảo vệ luận văn CH 26, BSNT 42 YHDP

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch BVLV Cao học 26, BSNT 42 Y học dự phòng

Thứ 2 08/10/2018 9:53 AM

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau:

Thứ 2 01/10/2018 9:41 AM

Quy trình và các biểu mẫu dùng trong thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Kính gửi các Bộ môn và học viên, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin gửi đến các Bộ môn và học viên Quy trình và một số biểu mẫu dùng cho bảo vệ luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Thứ 2 01/10/2018 9:03 AM

Mẫu đơn xác nhận quá trình học tập

Mẫu đơn xin xác nhận quá trình học tập dùng cho học viên Sau đại học các chuyên ngành thuộc Viện Đào tạo YHDP&YTCC

Thứ 6 28/09/2018 10:56 AM

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa II

Phòng ĐT - QLKH - HTQT trân trọng gửi tới toàn thể Giảng viên, Bộ môn, học viên Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp MPH Khóa II (2017-2018)

Thứ 6 14/09/2018 4:37 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Bác sĩ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế khóa 4 – năm 2018

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế” năm 2018:

Thứ 6 14/09/2018 2:53 PM

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ dinh dưỡng tiết chế

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội