Thứ 4 01/11/2017 4:43 PM

Lịch bảo vệ luận văn CH 25 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn cho Thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng khóa 25 và Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Y học dự phòng khóa 39

Thứ 4 01/11/2017 4:39 PM

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp ThS YTCC bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng kính gửi tới Thầy/Cô và học viên Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Thứ 4 01/11/2017 4:32 PM

QĐ công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin trân trọng gửi tới Thầy/Cô cùng học viên các Quyết định công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ khóa XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV

Thứ 2 03/07/2017 4:31 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ cho Cao học chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Cao học khóa chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Thứ 6 09/06/2017 4:11 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ cho Cao học 25 chuyên ngành Y học dự phòng

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng gửi tới Thầy/Cô và học viên Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên Cao học khóa XXV, chuyên ngành Y học dự phòng.

Thứ 2 10/04/2017 10:05 AM

Lịch Bảo vệ luận văn CH 24

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn Cao học 24.

Thứ 3 21/02/2017 10:15 AM

Thông báo mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức thi Cao học năm 2017

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo về việc mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức dự thi Cao học Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và Dinh dưỡng năm 2017

Thứ 4 07/12/2016 9:55 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Cao học 24 Y tế công cộng, Dịch tễ học, Dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện, BSNT 39 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới Bộ môn và học viên quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ cho học viên Cao học 24 các chuyên ngành Y tế công cộng, Dịch tễ học, Dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện, Bác sĩ Nội trú 40 Dinh dưỡng và Bác sĩ Nội trú 39 Y học dự phòng

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội