Thứ 6 28/09/2018 10:56 AM

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa II

Phòng ĐT - QLKH - HTQT trân trọng gửi tới toàn thể Giảng viên, Bộ môn, học viên Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp MPH Khóa II (2017-2018)

Thứ 6 14/09/2018 4:37 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Bác sĩ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế khóa 4 – năm 2018

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế” năm 2018:

Thứ 6 14/09/2018 2:53 PM

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ dinh dưỡng tiết chế

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:

Thứ 2 28/05/2018 10:13 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Thạc sĩ Y tế công cộng chương trình Quốc tế khóa II (2017-2018)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới toàn thể giảng viên, Bộ môn, học viên quyết định hướng dẫn lớp ThS chuyên ngành Y tế cộng cộng bằng tiếng Anh khóa II (2017 - 2018)

Thứ 3 27/02/2018 2:09 PM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng năm 2018

Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo về việc mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng cho thí sinh có nguyện vọng dự thi Cao học các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý Bệnh viện và Dinh dưỡng.

Thứ 2 08/01/2018 10:22 AM

Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 25 các chuyên ngành YTCC, Dinh dưỡng, DTH, QLBV

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới toàn thể giảng viên, Bộ môn, học viên quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Cao học khóa XXV các chuyên ngành Dinh dưỡng, Dịch tễ học, Quản lý bệnh viện và Y tế công cộng

Thứ 4 01/11/2017 4:48 PM

Lịch chạy SĐH cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học năm 2017 cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Thứ 4 01/11/2017 4:43 PM

Lịch bảo vệ luận văn CH 25 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn cho Thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng khóa 25 và Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Y học dự phòng khóa 39

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội