Thứ 6 21/10/2016 10:57 AM

Lịch chạy cho Cao học 25, BSNT 41, BSCKI 21

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới anh/chị học viên SĐH Viện lịch chạy SĐH cho Cao học 25, BSNT 41 và BSCKI 21.

Thứ 2 26/09/2016 9:17 AM

Lịch bảo vệ luận văn CH 24 YHDP, BSNT 38 YHDP, BSNT 40 YHDP,

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo tới Bộ môn và học viên lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho Cao học khóa 24 YHDP, BSNT 38 YHDP, BSNT 40 YHDP

Thứ 4 07/09/2016 11:27 AM

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng năm 2016 - 2017

Viện Đào tạo YHCP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng” năm 2016 - 2017

Thứ 5 25/08/2016 3:53 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Cao học 24 YHDP

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới giảng viên hướng dẫn và học viên quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Cao học 24 chuyên ngành Y học dự phòng.

Thứ 4 13/07/2016 10:09 AM

Lịch ôn thi tuyển sinh CH 25 năm 2016 tại Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo lịch ôn tập cho thí sinh dự tuyển Cao học 25 năm 2016 các chuyên ngành YTCC, YHDP, Dinh dưỡng, DTH và Quản lý bệnh viện tại Viện Đào tạo YHDP & YTCC.

Thứ 5 31/03/2016 9:42 AM

Thông báo tuyển sinh khóa Thạc sĩ Y tế công cộng Quốc tế năm 2016-2017

Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội xin trân trọng thông báo tuyển sinh khóa Thạc sĩ Quốc tế chuyên ngành Y tế công cộng năm học 2016-2017.

Thứ 6 19/02/2016 2:11 PM

Thông báo tuyển lớp Bổ sung kiến thức thi Cao học năm 2016

Viện Đào tạo YHDP&YTCC thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi Cao học các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Dinh dưỡng năm 2016

Thứ 5 31/12/2015 2:43 PM

Quyết định giao đề tài và thầy hướng dẫn Cao học 23 của Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Quyết định giao đề tài và thầy hướng dẫn lớp Cao học khóa 23 các chuyên ngành Y tế công cộng, dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội