Thứ 5 25/08/2016 3:53 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Cao học 24 YHDP

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới giảng viên hướng dẫn và học viên quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Cao học 24 chuyên ngành Y học dự phòng.

Thứ 4 13/07/2016 10:09 AM

Lịch ôn thi tuyển sinh CH 25 năm 2016 tại Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo lịch ôn tập cho thí sinh dự tuyển Cao học 25 năm 2016 các chuyên ngành YTCC, YHDP, Dinh dưỡng, DTH và Quản lý bệnh viện tại Viện Đào tạo YHDP & YTCC.

Thứ 5 31/03/2016 9:42 AM

Thông báo tuyển sinh khóa Thạc sĩ Y tế công cộng Quốc tế năm 2016-2017

Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội xin trân trọng thông báo tuyển sinh khóa Thạc sĩ Quốc tế chuyên ngành Y tế công cộng năm học 2016-2017.

Thứ 6 19/02/2016 2:11 PM

Thông báo tuyển lớp Bổ sung kiến thức thi Cao học năm 2016

Viện Đào tạo YHDP&YTCC thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi Cao học các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Dinh dưỡng năm 2016

Thứ 5 31/12/2015 2:43 PM

Quyết định giao đề tài và thầy hướng dẫn Cao học 23 của Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Quyết định giao đề tài và thầy hướng dẫn lớp Cao học khóa 23 các chuyên ngành Y tế công cộng, dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện.

Thứ 6 30/10/2015 10:39 AM

Lịch chạy Sau đại học cho Cao học 24 & BSNT 40

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo lịch chạy Sau đại học cho Cao học 24 và Bác sĩ Nội trú 40 nhập học năm 2015

Thứ 5 22/10/2015 9:34 AM

Các mẫu biểu SĐH

Phòng ĐT-QLKH-HTQT thông báo các biểu mẫu cho quản lý đào tạo SĐH, cụ thể như sau:

Thứ 4 01/07/2015 3:28 PM

Lịch Bảo vệ luận văn CH 22, BSNT 37, CH 23 YHDP năm 2015

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn Cao học khóa 22, Bác sĩ nội trú khóa 37 và Cao học khóa 23 chuyên ngành YHDP.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội