Thứ 6 12/12/2014 11:18 AM

Bài giảng PPNCKH cho học viên cao học 23 từ 19/1 - 6/2/2015

Bài giảng PPNCKH cho học viên cao học 23 từ 19/1 - 6/2/2015

Thứ 2 08/12/2014 3:59 PM

Đăng ký học phần, chuyên đề TS, TLTQ NCS

Đề nghị anh/chị Nghiên cứu sinh khóa 33 hoàn thiện đăng ký học phần NCS, chuyên đề và tiểu luận tổng quan. Bản đăng ký gửi về Phòng ĐT-QLKH-HTQT trước ngày 26/12/2014.

Thứ 6 28/11/2014 2:16 PM

Bài giảng PPNCKH cho CK2 từ ngày 28/11 - 12/12

Bài giảng khoá học Phương pháp nghiên cứu khoa học cho đối tượng học viên lớp chuyên khoa 2 từ ngày 28/11 - 12/12/2014

Thứ 6 19/09/2014 1:07 PM

Lịch Thông qua đề cương CH 21

Phòng Đt-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo lịch thông qua đề cương lần 1 cho Cao học 22 và BSNT 37 từ ngày 29/9-2/10/2014.

Thứ 6 12/09/2014 9:45 AM

Lịch Xét tuyển đề cương NCS năm 2014

Viện Đào tạo YHDP&YTCC thông báo lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014

Thứ 3 24/06/2014 9:22 AM

Thời gian thông qua đề cương cho CH 22, BSNT 37

Theo kế hoạch của Trường ĐHYHN, thời gian thông qua đề cương cho Cao học 22 và BSNT 37 từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2014.

Thứ 3 24/06/2014 9:10 AM

Miễn chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên Cao học

Quy định về việc miễn chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên Cao học

Thứ 3 24/06/2014 9:03 AM

Mẫu đơn xác nhận quá trình học tập

Mẫu đơn xin xác nhận quá trình học tập dùng cho học viên Sau đại học các chuyên ngành thuộc Viện Đào tạo YHDP&YTCC

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội