Thứ 5 22/10/2015 9:34 AM

Các mẫu biểu SĐH

Phòng ĐT-QLKH-HTQT thông báo các biểu mẫu cho quản lý đào tạo SĐH, cụ thể như sau:

Thứ 4 01/07/2015 3:28 PM

Lịch Bảo vệ luận văn CH 22, BSNT 37, CH 23 YHDP năm 2015

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn Cao học khóa 22, Bác sĩ nội trú khóa 37 và Cao học khóa 23 chuyên ngành YHDP.

Thứ 5 21/05/2015 2:22 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn cho học viên Cao học 22

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Cao học khóa 22 (2013-2015).

Thứ 2 04/05/2015 8:32 AM

Bài giảng NCKH lớp nội trú và cao học từ ngày 4/5/2015-20/5/2015

lịch giảng và bài giảng chi tiết cho học viên lớp nội trú và cao học đợt học 4-20/5/2015

Thứ 5 23/04/2015 3:29 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn cho học viên Cao học 23 YHDP

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn cho học viên Cao học khóa 23 chuyên ngành YHDP.

Thứ 4 08/04/2015 10:44 AM

Lịch chạy SĐH cho CH 23, BSNT 39, BSCKI 19, BSCKII 28

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo tới các Bộ môn và học viên lịch chạy toàn khóa cho các lớp Cao học 23, BSNT 39, BSCKi 19, BSCKII 28.

Thứ 3 17/03/2015 1:54 PM

Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2015

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo mở lớp chứng chỉ BSKT dự thi Cao học năm 2015 các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và Dinh dưỡng.

Thứ 5 15/01/2015 1:38 PM

Bài giảng Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học từ ngày 29/12/2014 đến 16/1/2015

Bài giảng Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học từ ngày 29/12/2014 đến 16/1/2015

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội