Thứ 4 08/04/2015 10:44 AM

Lịch chạy SĐH cho CH 23, BSNT 39, BSCKI 19, BSCKII 28

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo tới các Bộ môn và học viên lịch chạy toàn khóa cho các lớp Cao học 23, BSNT 39, BSCKi 19, BSCKII 28.

Thứ 3 17/03/2015 1:54 PM

Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2015

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo mở lớp chứng chỉ BSKT dự thi Cao học năm 2015 các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và Dinh dưỡng.

Thứ 5 15/01/2015 1:38 PM

Bài giảng Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học từ ngày 29/12/2014 đến 16/1/2015

Bài giảng Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học từ ngày 29/12/2014 đến 16/1/2015

Thứ 4 31/12/2014 11:16 AM

Lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của CH23, NCS và CKI từ ngày 29/12 đến ngày 16/1/2015

Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học cho đối tượng CH23 các chuyên ngành Nhãn khoa, Nhi, Nội, Sản, PTTH, Tim mạch được tổ chức từ ngày 29/12/2014 đến ngày 16/1/2015 vào tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng bắt đầu từ 8h, buổi chiều bắt đầu từ 1h30 tại giảng đường được sắp xếp theo lịch của nhà trường. Thi hết môn vào ngày 24/1/2015 do Phòng Đào tạo Sau Đại học của Trường tổ chức.

Thứ 6 12/12/2014 11:18 AM

Bài giảng PPNCKH cho học viên cao học 23 từ 19/1 - 6/2/2015

Bài giảng PPNCKH cho học viên cao học 23 từ 19/1 - 6/2/2015

Thứ 2 08/12/2014 3:59 PM

Đăng ký học phần, chuyên đề TS, TLTQ NCS

Đề nghị anh/chị Nghiên cứu sinh khóa 33 hoàn thiện đăng ký học phần NCS, chuyên đề và tiểu luận tổng quan. Bản đăng ký gửi về Phòng ĐT-QLKH-HTQT trước ngày 26/12/2014.

Thứ 6 28/11/2014 2:16 PM

Bài giảng PPNCKH cho CK2 từ ngày 28/11 - 12/12

Bài giảng khoá học Phương pháp nghiên cứu khoa học cho đối tượng học viên lớp chuyên khoa 2 từ ngày 28/11 - 12/12/2014

Thứ 3 24/06/2014 9:22 AM

Thời gian thông qua đề cương cho CH 22, BSNT 37

Theo kế hoạch của Trường ĐHYHN, thời gian thông qua đề cương cho Cao học 22 và BSNT 37 từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2014.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội