Thứ 3 24/06/2014 9:10 AM

Miễn chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên Cao học

Quy định về việc miễn chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên Cao học

Thứ 3 10/06/2014 9:30 AM

Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn. Biểu mẫu kê khai giờ giảng

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05//2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội.\r\n\r\nNhà trường ban hành Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học áp dụng kể từ năm học 2013 - 2014.

Thứ 4 05/03/2014 12:00 AM

Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi Cao học 23 năm 2014

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo YHDP&YTCC thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thực dự thi Cao học 23 năm 2014.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội