Thứ 2 08/12/2014 3:59 PM

Đăng ký học phần, chuyên đề TS, TLTQ NCS

Đề nghị anh/chị Nghiên cứu sinh khóa 33 hoàn thiện đăng ký học phần NCS, chuyên đề và tiểu luận tổng quan. Bản đăng ký gửi về Phòng ĐT-QLKH-HTQT trước ngày 26/12/2014.

Thứ 6 28/11/2014 2:16 PM

Bài giảng PPNCKH cho CK2 từ ngày 28/11 - 12/12

Bài giảng khoá học Phương pháp nghiên cứu khoa học cho đối tượng học viên lớp chuyên khoa 2 từ ngày 28/11 - 12/12/2014

Thứ 6 19/09/2014 1:07 PM

Lịch Thông qua đề cương CH 21

Phòng Đt-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo lịch thông qua đề cương lần 1 cho Cao học 22 và BSNT 37 từ ngày 29/9-2/10/2014.

Thứ 6 12/09/2014 9:45 AM

Lịch Xét tuyển đề cương NCS năm 2014

Viện Đào tạo YHDP&YTCC thông báo lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014

Thứ 3 24/06/2014 9:22 AM

Thời gian thông qua đề cương cho CH 22, BSNT 37

Theo kế hoạch của Trường ĐHYHN, thời gian thông qua đề cương cho Cao học 22 và BSNT 37 từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2014.

Thứ 3 24/06/2014 9:10 AM

Miễn chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên Cao học

Quy định về việc miễn chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên Cao học

Thứ 3 10/06/2014 9:30 AM

Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn. Biểu mẫu kê khai giờ giảng

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05//2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội.\r\n\r\nNhà trường ban hành Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học áp dụng kể từ năm học 2013 - 2014.

Thứ 4 05/03/2014 12:00 AM

Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi Cao học 23 năm 2014

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo YHDP&YTCC thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thực dự thi Cao học 23 năm 2014.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội