Thứ 6 19/04/2019 8:01 AM

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 chuyên ngành Y học dự phòng

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y học dự phòng, mã số: 972.01.63

Thứ 4 20/03/2019 3:52 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng chương trình Quốc tế năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng chương trình Quốc tế năm 2019.

Thứ 2 18/03/2019 9:52 AM

Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa 4 năm 2019.

Thứ 3 19/02/2019 2:56 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BÁC SỸ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TIẾT CHẾ KHÓA 5 - NĂM 2019

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế” năm 2019:

Thứ 3 19/02/2019 2:51 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TIẾT CHẾ

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng lâm sàng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội