Thứ 4 12/02/2020 2:53 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế năm 2020

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa V năm 2020.

Thứ 3 11/02/2020 10:58 AM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2020

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học Y tế công cộng và Quản lý Bệnh viện năm 2020

Thứ 6 01/11/2019 8:50 AM

Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 27, BSNT 43, MPH 3

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng kính gửi tới Bộ môn, Giảng viên hướng dẫn, học viên Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 27, BSNT 43, MPH 3

Thứ 5 31/10/2019 2:36 PM

Lịch chạy Cao học 28, BSNT 44, CKI 24 và CKII 33

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học cho các đối tượng Cao học 28, BSNT 44, CKI 24 và CKII 33

Thứ 6 19/04/2019 8:01 AM

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 chuyên ngành Y học dự phòng

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y học dự phòng, mã số: 972.01.63

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội