Thứ 5 17/01/2019 9:05 AM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019.

Thứ 2 08/10/2018 10:29 AM

Lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

Thứ 2 08/10/2018 9:59 AM

Lịch bảo vệ luận văn CH 26, BSNT 42 YHDP

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch BVLV Cao học 26, BSNT 42 Y học dự phòng

Thứ 6 14/09/2018 4:37 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Bác sĩ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế khóa 4 – năm 2018

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế” năm 2018:

Thứ 6 14/09/2018 2:53 PM

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ dinh dưỡng tiết chế

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:

Thứ 3 27/02/2018 2:09 PM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng năm 2018

Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo về việc mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng cho thí sinh có nguyện vọng dự thi Cao học các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý Bệnh viện và Dinh dưỡng.

Thứ 4 01/11/2017 4:48 PM

Lịch chạy SĐH cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học năm 2017 cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Thứ 4 01/11/2017 4:43 PM

Lịch bảo vệ luận văn CH 25 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn cho Thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng khóa 25 và Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Y học dự phòng khóa 39

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội