Thứ 4 12/02/2020 2:53 PM

Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế năm 2020

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa V năm 2020.

Thứ 3 11/02/2020 10:58 AM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2020

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học Y tế công cộng và Quản lý Bệnh viện năm 2020

Thứ 6 19/04/2019 8:01 AM

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 chuyên ngành Y học dự phòng

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y học dự phòng, mã số: 972.01.63

Thứ 2 18/03/2019 9:52 AM

Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa 4 năm 2019.

Thứ 3 19/02/2019 2:56 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BÁC SỸ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TIẾT CHẾ KHÓA 5 - NĂM 2019

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Bác sỹ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế” năm 2019:

Thứ 3 19/02/2019 2:51 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TIẾT CHẾ

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng lâm sàng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ

Thứ 5 17/01/2019 9:05 AM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi Cao học năm 2019.

Thứ 2 08/10/2018 10:29 AM

Lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa III (2018-2019)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội