Thứ 5 08/09/2016 9:53 AM

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau:

Thứ 5 08/09/2016 9:41 AM

Quy trình và các biểu mẫu dùng trong thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Kính gửi các Bộ môn và học viên, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin gửi đến các Bộ môn và học viên Quy trình và một số biểu mẫu dùng cho bảo vệ luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Thứ 3 24/06/2014 9:03 AM

Mẫu đơn xác nhận quá trình học tập

Mẫu đơn xin xác nhận quá trình học tập dùng cho học viên Sau đại học các chuyên ngành thuộc Viện Đào tạo YHDP&YTCC

Thứ 3 10/06/2014 9:30 AM

Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn. Biểu mẫu kê khai giờ giảng

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05//2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội.\r\n\r\nNhà trường ban hành Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học áp dụng kể từ năm học 2013 - 2014.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội