Thứ 4 01/02/2017 12:00 AM
Đăng bởi:

Đào tạo liên tục theo thông tư 22


Liên tục tuyển sinh các khóa học đào tạo liên tục ngắn hạn 
bạn có nhu cầu về các lớp ngắn hạn theo yêu cầu của bộ y tế. Hãy đăng ký ngay theo đường link sau:

https://docs.google.com/a/hmu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSdXkVrNzqCZUdh3DTeC2orjb_fjb9n9KVC8rYltMHVS6EZmqQ/viewform

Các lớp sau khi có đủ người đăng ký sẽ được xác nhận qua email và điện thoại sự tham gia của học viên và quyết định mở lớp khi đủ số lượng. 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội