Thứ 6 26/10/2018 10:10 AM

CÁC XU HƯỚNG, NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2014

CÁC XU HƯỚNG, NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2014

Thứ 6 26/10/2018 9:21 AM

Thích Ứng Với Già Hóa Dân Số Nhanh Ở Việt Nam: Con Đường Phía Trước'

Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2018, nhằm kêu gọi xã hội có một cách nhìn nhận tích cực hơn về người cao tuổi ở Việt Nam, biến thách thức của già hóa dân số thành cơ hội và điều đó thể hiện rõ trong chủ đề ngày Quốc tế Người cao tuổi năm nay “Tôn vinh gương sáng người cao tuổi trong đấu tranh bảo vệ quyền con người”.

Thứ 2 11/12/2017 4:08 PM

Dự thảo Luật Dân số

Dự thảo Luật Dân số

Thứ 2 11/12/2017 4:04 PM

Tập trung giải quyết các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số

Một trong những quan điểm chỉ đạo của công tác dân số trong thời gian tới được nêu trong Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới là phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Để đạt mục tiêu đó, các ngành, các cấp cần có những giải pháp cụ thể và khả thi.

Thứ 2 13/11/2017 2:50 PM

Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2016

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 69/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành hàng năm nhằm thu thập các thông tin về dân số, biến động dân số (sinh, chết và di cư) cũng như thông tin cơ bản về tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và sức khỏe sinh sản của phụ nữ 15-49 tuổi.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội