Thứ 2 24/04/2017 4:43 PM

Bộ môn Sức khoẻ môi trường giảng dạy cho đối tượng Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh

Hiện tại, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội đang giảng dạy khóa học Thạc sĩ Y tế công cộng, định hướng Một sức khỏe bằng tiếng Anh. Đây là khóa học đầu tiên cho bậc sau đại học tại Việt Nam được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự có mặt của 8 học viên quốc tế và 12 học viên Việt Nam. Khóa học dưới sự tham gia của các giáo sư đầu ngành về Y tế công cộng trong và ngoài nước, trong mạng lưới Một sức khỏe trên thế giới.

Thứ 4 20/05/2015 9:27 AM

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thứ 5 26/02/2015 3:11 PM

Prevention of streptococus in human

Data source: Preventive Medicine Association, MoH, 29 Jan 2015

Thứ 4 04/02/2015 8:58 AM

Community Party Congress of Environmental health Department

Sáng ngày 3/2/2015, chi bộ Sức khoẻ môi trường đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2017

Thứ 7 27/12/2014 4:03 PM

Current status of knowledge and practice of hypertension in adults in two communes in Quang Trach district, Quang Binh province in 2013

On 26th Dec 2014, at Room 503 Level 5, A7 building, IPMPH held a Master Disertation for Ms. Trần Thị Mai Hoa, a MPH student of Hanoi Medical University.

Thứ 7 27/12/2014 3:49 PM

Mental Health problems among schoolchildren in two public high schools using SDQ instruments in Hanoi

On 16th Dec 2014, at Room 503 Level 5, A7 building, IPMPH held a Master Disertation for Ms. Le Thu Phuong, a MPH student of Hanoi Medical University.

Thứ 7 27/12/2014 3:23 PM

epidemiology of rabies in humans and some related factors in Hanoi in 2003-2013

On 26th Dec 2014, Mr. Dang Dinh Huan,Master of Preventive Medicine XXI student, Hanoi Medical University has successfully defended his thesis

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội