Thứ 6 30/06/2017 5:15 PM

[NCKH]: Xét nghiệm y học 4

Môn học: Nghiên cứu khoa học Đối tượng: Xét nghiệm y học 4 Số lượng sinh viên: 45 Thời gian: 3/10/2016 – 4/12/2016 Hình thức: E-learning

Thứ 6 30/06/2017 5:14 PM

International Workshop “Introduction to Modeling of Infectious Diseases”, October 30-November 4, 2016

Course Date: 30 Oct 2016 Application form / Tentative programme (final version to come) Deadline for application: 5 September 2016

Thứ 6 30/06/2017 5:14 PM

Nghiên cứu nhu cầu và khả năng áp dụng của sinh viên đối với việc học môn TKYH cơ bản bằng phương pháp Elearning

Việc ứng dụng Elearning trong giảng dạy môn Thống kê y học cơ bản trong trường ĐHYHN sẽ được triển sẽ được triển khai trong thời gian tới, Bộ môn Thống kê Tin học Y học tiến hành khảo sát trên nhóm sinh viên của Viện YHDP và YTCC với mục tiêu: Mô tả nhu cầu của sinh viên YHDP&YTCC của trường Đại học Y Hà Nội đối với việc học môn Thống kê Tin học Cơ bản bằng hình thức Elearning Xác định khả năng ứng dụng elearning trong việc học môn Thống kê Tin học Cơ bản của sinh viên YHDP và YTCC của Trường Đại học Y Hà Nội

Thứ 6 30/06/2017 5:13 PM

[PPNCSKCĐ] YHDP-VB2 Khóa 3

Môn học: Phương pháp nghiên cứu sức  khỏe cộng đồng Đối tượng: YHDP - Văn bằng 2 - Khóa 3 Số lượng sinh viên: 42 Thời gian: 5/9/2016 – 16/10/2016 Địa điểm: P207, T2 nhà B3

Thứ 6 30/06/2017 5:13 PM

Sách \'Hướng dẫn và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học sử dụng phần mềm Zotero\'

Bộ môn Thống kê Tin học Y học xin trân trọng giới thiệu sách\"Hướng dẫn và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học sử dụng phần mềm Zotero\" của tác giả Hoàng Thị Hải Vân, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng.

Thứ 6 30/06/2017 5:12 PM

Hướng dẫn sinh viên viết bài báo khoa học

Bộ môn Thống kê Tin học Y học trân trọng thông báo: Theo định hướng chung của Trường ĐHYHN và Viện Đào tạo YHDP & YTCC để tăng cường khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học, viết bài báo trong nước và quốc tế của sinh viên/học viên.

Thứ 6 30/06/2017 5:12 PM

[Hội thảo] Chủ đề về "Quản lý bệnh viện: Làm thế nào để thực hành tốt nhất?"

MỤC TIÊU (OBJECTIVES): Chia sẻ kiến thức mới và thực hành tốt nhất về chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh viện trong bối cảnh ở một nước phát triển như Úc. To share state-of-art knowledge and best practices about health care and hospital management in the context of developed country as Australia.

Thứ 6 30/06/2017 5:12 PM

[Hội thảo] Chủ đề về "Quản lý bệnh viện: Làm thế nào để thực hành tốt nhất?"

MỤC TIÊU (OBJECTIVES): Chia sẻ kiến thức mới và thực hành tốt nhất về chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh viện trong bối cảnh ở một nước phát triển như Úc. To share state-of-art knowledge and best practices about health care and hospital management in the context of developed country as Australia.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội