Thứ 6 30/06/2017 5:10 PM

Ý kiến phản hồi sau khóa học tại đây  Thời gian lấy ý kiến kết phản hồi kết thúc trước ngày: Thứ 2, 9/1/2017 Bài tập thực hành: tải tại đây Yêu cầu: học viên làm cá nhân và nộp lại cho bộ môn Thời

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ CLINICAL STUDIES: FROM THE HYPOTHESIS TO THE DESIGN Bộ môn Thống kê Tin học Y học Viện Y học dự phòng và y tế công cộng

Thứ 6 30/06/2017 5:09 PM

[TKYH] YHDP-VHVL

Môn học: Thống kê y học\r\n\r\nĐối tượng: Y học dự phòng - Vừa học vừa làm\r\n\r\nSố lượng sinh viên: 81\r\n\r\nThời gian: 14/11/16 - 11/12/16\r\n\r\nHình thức: E-learning

Thứ 6 30/06/2017 5:08 PM

[NCKH] Bác sĩ CK2

Môn học: Nghiên cứu khoa học Đối tượng: Bác sĩ chuyên khoa 2 Số lượng sinh viên: 147 Thời gian: 14/11/2016 – 2/12/2016

Thứ 6 30/06/2017 5:07 PM

[NCKH] Cao học BS Nội Trú Đợt 1

Môn học: Nghiên cứu khoa học Đối tượng: Cao học, BS Nội trú Đợt học: Đợt 1 Thời gian: 21/11/2016 - 9/12/2016

Thứ 6 30/06/2017 5:06 PM

[PPNCKH] Đa khoa và Y học cổ truyền

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học Đối tượng: Đa khoa và Y học cổ truyền Số lượng sinh viên: 659 Thời gian: 5/12/2016 – 8/1/2017 Hình thức: E-learning

Thứ 6 30/06/2017 5:06 PM

[NCKH] Cao học & BS Nội trú đợt 2 từ 12/12 - 28/12[PPNCKH] Nghiên cứu sinh Khóa 9 chuyên ngành Dịch tễ học và Ký sinh trùng - Côn trùng y học

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học Đối tượng: Nghiên cứu sinh Khóa 9 chuyên ngành Dịch tễ học và Ký sinh trùng - Côn trùng y học Số lượng sinh viên: Thời gian: 10/12/2016 – 20/12/2016 Hình thức: Tập trung

Thứ 6 30/06/2017 2:28 PM

[NCKH] Cao học & BS Nội trú đợt 2 từ 12/12 - 28/12

Môn học: Nghiên cứu khoa học Đối tượng: Cao học, BS Nội trú Đợt học: Đợt 2 Thời gian: 12/12/2016 - 28/12/2016 Sáng: từ 7h30 - 11h30  Chiều: từ 13h30 - 16h30 Địa điểm: Giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội

Thứ 6 30/06/2017 2:27 PM

Thống kê cơ bản & Thống kê nâng cao

Môn học: Thống kê cơ bản & Thống kê nâng cao Thời gian: Từ ngày 12/12/2016 - ngày 30/12/2016 Đỗi tượng: Cao học Địa điểm học: Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Trường đại học Y Hà Nội Nhà A7, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội