Thứ 3 02/05/2017 5:10 PM

Sinh hoạt khoa học với Chủ đề "Đạo đức trong nghiên cứu lâm sàng”

Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội 

Thứ 4 15/03/2017 5:11 PM

Giảng viên Hoàng Thị Hải Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội

Tên Đề tài: Thực trạng ứng dụng thống kê trong luận văn cao học, Bác sĩ nội trú và kết quả một số biện pháp can thiệp.

Thứ 5 31/03/2016 10:59 AM

Giảng PPNCKH YHDP4 và VB2 (28/3-13/4/2016)

Giảng NCKH

Thứ 2 21/03/2016 6:36 AM

Giảng PPNCKH (21/3-1/4/2016)

Thông tin liên quan đến môn học \"Phương pháp nghiên cứu khoa học\"

Thứ 4 17/02/2016 11:55 PM

Bài giảng Thống kê cơ bản cho BS YHDP 4

Bài giảng Thống kê cơ bản

Thứ 2 18/01/2016 10:33 AM

Chương trình học PPNCKH Y4 BSĐK & Y4 BSYHCT

Bài giảng PPNCKH y4 BSĐK và Y4 BSYHCT

Thứ 3 25/08/2015 3:05 PM

Bài giảng PPNCKH lớp Y4K Y4L

Bài giảng PPNCKH

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội