Thứ 4 17/08/2016 2:08 PM

Hội thảo với Chủ đề về An ninh thực phẩm và biến đổi khí hậu

Nhân chuyến thăm của Đoàn Đại Biểu Trường Đại học Toulouse, Trường Đại học Y Hà Nội có phối hợp với Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng tổ chức buổi hội thảo khoa học về An ninh lương thực và biến đổi khí hậu

Thứ 4 29/06/2016 3:50 PM

APACI Influenza Workshop, Malaysia

APACI Influenza Workshop, Malaysia

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội