Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Thứ 2 16/10/2017 9h00-12h00 Phòng 501 Nhà A7 Buổi định hướng khóa học lớp Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh khóa II (2017-2018) PGS. Hương ĐT QLKH Theo Giấy mời
Thứ 2 16/10/2017 15h00 Phòng 207 Nhà A7 Họp Hội đồng khoa học đào tạo Viện PGS. Hương ĐT QLKH Hội đồng khoa học đào tạo Viện
Thứ 6 20/10/2017 15h00 Phòng 207 Nhà A7 Giao ban tuần PGS. Hương TCHCQT Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng ban và trung tâm

TỔ CHỨC VIỆN

PGS. TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng đi công tác tại Anh quốc từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2017

PGS. TS. Kim Bảo Giang, Phó Viện trưởng đi công tác tại Hà Lan từ ngày 18/10 đến ngày 19/10/2017.

bán đàn piano
mua đàn piano
grand piano
in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội