Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Thứ 2 23/07/2018 Cả ngày Tầng 5 Nhà A7 Thông qua đề cương học viên Cao học khóa 26 Chủ tịch HĐ P. ĐT QLKH Thành viên Hội đồng
Thứ 3 24/07/2018 Cả ngày Tầng 5 Nhà A7 Thông qua đề cương học viên Cao học khóa 26 Chủ tịch HĐ P. ĐT QLKH Thành viên Hội đồng
Thứ 4 25/07/2018 Cả ngày Tầng 5 Nhà A7 Thông qua đề cương học viên Cao học khóa 26 Chủ tịch HĐ P. ĐT QLKH Thành viên Hội đồng
Thứ 5 26/07/2018 Cả ngày Tầng 5 Nhà A7 Thông qua đề cương học viên Cao học khóa 26 Chủ tịch HĐ P. ĐT QLKH Thành viên Hội đồng
Thứ 6 27/07/2018 Cả ngày Tầng 5 Nhà A7 Thông qua đề cương học viên Cao học khóa 26 Chủ tịch HĐ P. ĐT QLKH Thành viên Hội đồng

TỔ CHỨC VIỆN
GS. TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng đi Cộng hòa Liên bang Nga từ ngày 27/7 đến ngày 07/8/2018

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội