Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Thứ 2 11/02/2019 10:00 Phòng 514 Nhà A7 Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi GS. Hương Công đoàn TCHCQT Toàn thể CBVC Viện
Thứ 2 11/02/2019 11:00 Phòng 517 Nhà A7 Giao ban tháng 2 GS. Hương TCHCQT Lãnh đạo Viện, bộ môn, phòng ban, trung tâm, công đoàn và ĐTN

TỔ CHỨC VIỆN
PGS. TS. Nguyễn Đăng Vững, Phó Viện trưởng đi công tác tại Campuchia từ ngày 13/2 đến ngày 15/2/2019
PGS. TS. Lê Minh Giang, Trưởng BM Sức khỏe toàn cầu đi công tác tại Pháp và Liên bang Thụy Sỹ từ ngày 13/2 đến ngày 20/2/2019.

 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội