Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Thứ 3 11/12/2018 13:00-16:30 Phòng 524 Nhà A7 Làm việc đón tiếp Giám đốc CDC Hoa Kỳ GS. Tạ Thành Văn HTQT Cán bộ được phân công
Thứ 6 14/12/2018 15:00 Phòng 219 Nhà A7 Giao ban tuần GS. Hương TCHCQT Lãnh đạo Viện, phòng ban, trung tâm, công đoàn và ĐTN

TỔ CHỨC VIỆN
GS. TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng đi công tác tại Campuchia từ ngày 12/12 đến ngày 15/12/2018
PGS. TS. Lê Minh Giang, Trưởng BM Sức khỏe toàn cầu đi công tác tại Nhật Bản từ ngày 16/12 đến ngày 21/12/2018.
ThS. Nguyễn Lê Tuấn Anh, Giảng viên Bộ môn Kinh tế Y tế đi học NCS dài hạn tại Australia từ ngày 11/12/2018

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội