Thứ 2 27/08/2018 9:49 AM
Đăng bởi:

Hội nghị quốc tế “Một sức khỏe” 2018
(SEAOHUN 2018 International Conference)


Hội nghị quốc tế “Một sức khỏe” lần hai với chủ đề:

“One Health Academic Challenges: Preparing today’s workforce to combat tomorrow’s infectious diseases”.

Hội nghị diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Thay mặt thầy Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị, chúng tôi xin gửi tới các Quý thầy/cô thông tin của Hội nghị. Để tham dự và/hoặc tham gia trình bày tại Hội nghị, kính mong Quý thầy/cô đọc hướng dẫn đăng ký online và nộp bản tóm tắt (Abstract) báo cáo khoa học theo hướng dẫn đính kèm.

Đăng ký tham dự online: conference@seaohun.org

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội nghị bằng tiếng Anh. 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi rất mong được tiếp đón Quý thầy/cô tham dự Hội nghị.

Trân trọng,

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Các mốc thời gian cần ghi nhớ:

30/5/2018: Mở đăng ký tham dự/Gửi bản tóm tắt (Abstract) báo cáo khoa học

10/8/2018: Hết hạn nộp bản tóm tắt (Abstract) báo cáo khoa học

31/8/2018: Thông báo về các Abstracts được chấp thuận trình bày tại hội nghị hay bằng posters.

30/9/2018: Hết hạn đăng ký tham dự

5/10/ 2018: Hạn nộp các bài trình bày tại hội nghị

12/11/2018: Hạn nộp poster tại bàn đăng ký hội thảo để chuẩn bị trưng bày.

12~15/11/2018: Các hội thảo vệ tinh và hội thảo chính

12/11/2018: Các hội thảo vệ tinh trước hội nghị chính

13~14/11/2018: Hội nghị quốc tế chính 

15/11/ 2018: Chuyến đi thăm quan thực tế

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mời xem thông tin chi tiết tại đây:

1. Announcement Seaohun conference 2018 - click here

2. Guideline for Abstract Submission_SEAOHUN conference - click here

3. Abstract Submission Template_SEAOHUN International Conference 2018 - click here

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội