Thứ 6 17/04/2015 11:01 AM
Đăng bởi:

Lớp học online miễn phí về phân tích hồi qui logistic


Khóa học miễn phí về hồi qui logistic được giảng dạy bởi giáo sử Stanley Lemeshow ( tác giả nổi tiếng về hồi qui logistic) bắt đầu từ 11 tháng 5 và kéo dài đến ngày 05 tháng 7

links khóa học https://www.coursera.org/course/logisticregression

 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội