Thứ 6 14/11/2014 9:33 AM
Đăng bởi:

Phương pháp NCKH y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu


Xin trân trọng giới thiệu với toàn thể bạn đọc cuốn sách “Phương pháp nghiên cu khoa hc y hc: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu”. Đây là bản cập nhật của cuốn sách “Thực hành quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học y học” đã được xuất bản vào năm 2009 với một số nội dung được sửa đổi và bổ sung để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng cao kỹ năng quản lý, xử lý và phân tích số liệu của các nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sỹ nội trú, sinh viên hiện đang và sẽ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học y học.

Xin xem thêm Mục lục sách và Giới thiệu tác giả theo đường dẫn sau: /images/2014/11/Gioi%20thieu%20sach%20thong%20ke%20&%20phan%20tich%20so%20lieu.pdf

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội