Chủ nhật 15/09/2013 12:00 AM
Đăng bởi:

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các Bộ môn, đơn vị thuộc Viện Đào tạo YHDP & YTCC


Viện hỗ trợ kinh phí cho mỗi bộ môn, đơn vị thực hiện 01 đề tài/năm.

Mức hỗ trợ là 5 triệu/01 đề tài/năm (Chi tiết).

Các bộ môn, đơn vị có nhu cầu xin gửi đề cương (theo mẫu) về phòng ĐT - NCKH - HTQT, Viện YHDP & YTCC theo địa chỉ email: luungocminh31@gmail.com trước ngày 15/10/2013.

 

 


 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội