Thứ 2 22/12/2014 9:42 AM

Chuyên đề biến đổi khí hậu và sức khỏe Việt Nam, Số đặc biệt trên tạp chí Global health Action.

Số chuyên đề đặc biệt về biến đổi khí hậu và sức khỏe Việt Nam đăng trển tạp chí Global Health Action

Thứ 6 14/11/2014 9:33 AM

Phương pháp NCKH y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu

Giới thiệu cuốn sách Phuơng pháp Nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu

Chủ nhật 15/09/2013 12:00 AM

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các Bộ môn, đơn vị thuộc Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Trong năm học 2013-2014, Viện Đào tạo YHDP và YTCC sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí cho các Bộ môn, đơn vị triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở.

Chủ nhật 15/09/2013 12:00 AM

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các Bộ môn, đơn vị thuộc Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Trong năm học 2013-2014, Viện Đào tạo YHDP và YTCC sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí cho các Bộ môn, đơn vị triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở.

Thứ 6 06/09/2013 12:00 AM

Buổi sinh hoạt khoa học do Bộ môn Thống kê Tin học Y học tổ chức

Bộ môn Thống kê Tin học Y học, Viện Đào tạo YHDP&YTCC và Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo HIV/AIDS phối hợp tổ chức Hội thảo về Thống kê Y học với chủ đề "Model Selection Strategies in Longitudinal Data Analysis"

Thứ 6 06/09/2013 12:00 AM

Buổi sinh hoạt khoa học do Bộ môn Thống kê Tin học Y học tổ chức

Bộ môn Thống kê Tin học Y học, Viện Đào tạo YHDP&YTCC và Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo HIV/AIDS phối hợp tổ chức Hội thảo về Thống kê Y học với chủ đề "Model Selection Strategies in Longitudinal Data Analysis"

Thứ 6 30/11/2012 12:00 AM

Buổi trình bày về "Bảo hiểm Y tế của Hàn Quốc và Nhật Bản"

Buổi trình bày về "Bảo hiểm Y tế của Hàn Quốc và Nhật Bản"

Thứ 5 08/11/2012 12:00 AM

Buổi sinh hoạt khoa học do bộ môn Dịch tễ học tổ chức

Phòng ĐT-NCKH-HTQT xin gửi đến quý Thày/Cô và các bạn thông tin về buổi sinh hoạt khoa học tháng 11 của Bộ môn DTH

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội