Thứ 4 30/05/2012 12:00 AM

Buổi sinh hoạt khoa học

Buổi sinh hoạt khoa học "Những sai sót thường gặp trong nghiên cứu y học" và "Giới thiệu phần mềm R trong xứ lý và phân tích số liệu"

Thứ 5 24/05/2012 12:00 AM

Các bài trình bày trong hội nghị Mekong Sante III

Trong khuôn khổ hội nghị Mekong - Sante kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng đã tổ chức “Hội thảo khoa học về Y học Dự phòng và Y tế Công cộng” từ ngày 10-12 tháng 05 năm 2012 tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Thứ 4 09/05/2012 12:00 AM

Announcement of research planning workshop, Institute for Preventive and Public Health, for 2011-2012

Announcement of research planning workshop, Institute for Preventive and Public Health, for 2011-2012

Thứ 4 07/03/2012 12:00 AM

Announcement of “Experience sharing on weather analysis data” workshop

Announcement of “Experience sharing on weather analysis data” workshop, under the auspices of PDC project, SIDA

Thứ 4 07/03/2012 12:00 AM

Thông báo về hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích số liệu thời tiết”

Thông báo về hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích số liệu thời tiết”. Trong khuôn khổ dự án PDC Sida sẽ tổ chức...

Thứ 2 05/03/2012 12:00 AM

International article of research team, Institute for Preventive and Public Health

International article of research team, Institute for Preventive and Public Health

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội