Thứ 7 22/07/2017 9:00 AM

Cập nhật thành tích các cán bộ Viện

Phòng TCHCQT xin công bố bản tập hợp thành tích thi đua khen thưởng tính đến tháng 12/2016 của các cán bộ Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (file đính kèm). Các cán bộ kiểm tra thông tin, mọi ý kiến góp ý xin gửi về phòng TCHCQT - P.102, nhà A7 (CN.Lê Thu Hường - email: lehuong112011@gmail.com)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội