Thứ 6 28/11/2014 2:16 PM
Đăng bởi:

Bài giảng PPNCKH cho CK2 từ ngày 28/11 - 12/12


Phương pháp nghiên cứu khoa học

Đối tượng học viên: Chuyên khoa 2

Thời gian: từ ngày 28/11 - 12/12/2014

Bài 1: Giảng viên PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt

 • Khái niệm và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học.
 • Khái niệm đề cương nghiên cứu và các bước xây dựng đề cương nghiên cứu.
 • Thành phần của đề cương nghiên cứu.

        Download bài giảng tại đây

Bài 2. Giảng viên TS. Nguyễn Văn Huy

 • Phương pháp tìm kiếm, viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảo

        Download bài giảng tại đây

        Download hướng dẫn sử dụng phần mềm endnote

Bài 3. Giảng viên PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt

 • Tổng quan các thiết kế nghiên cứu thường áp dụng trong bệnh viện

       Download bài giảng tại đây

Bài 4. Giảng viên PGS.TS Lê Thị Hương

 • Phương pháp lựa chọn vấn đề nghiên cứu
 • Viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu

        Download bài giảng tại đây

Bài 5. Giảng viên TS. Lê Thị Hoàn

 • Biến số, chỉ số
 • Kỹ thuật thu thập số liệu

        Download bài giảng tại đây

        Download phần kỹ thuật thu thập số liệu

Bài 6: Giảng viên PGS.TS Lê Thị Tài

 • Xây dựng công cụ thu thập số liệu
 • Quy trình thu thập số liệu

        Download bài giảng tại đây

Bài 7. Giảng viên PGS.TS Phạm Huy Tuấn Kiệt

 • Chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu

        Download bài giảng tại đây

Bài 8: Giảng viên PGS.TS Hoàng Văn Minh

 • Thống kê cơ bản và phân tích số liệu

        Download bài giảng tại đây

Bài 9: Giảng viên ThS. Hoàng Thị Hải Vân

 • Quản lý chất lượng nghiên cứu
 • Sai số nhiễu và phương pháp khống chế

        Download bài giảng tại đây

Bài 10: Giảng viên ThS. Hoàng Thị Hải Vân

 • Đạo đức nghiên cứu

        Download bài giảng tại đây

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội