Thứ 3 25/02/2014 12:00 AM
Đăng bởi:

Lịch giảng chi tiết các môn cho CH 22


1. Cao học 22 chuyên ngành dinh dưỡng

1.1. Môn Kinh tế-dinh dưỡng-thực phẩm-nông nghiệp

 

2. Cao học 22 chuyên ngành QLBV

2.1. Môn Quản trị bệnh viện

 

3. Cao học 22 chuyên ngành YTCC

3.1. Quản lý và chính sách y tế

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội