Thứ 5 31/10/2019 2:36 PM

Lịch chạy Cao học 28, BSNT 44, CKI 24 và CKII 33

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học cho các đối tượng Cao học 28, BSNT 44, CKI 24 và CKII 33

Thứ 6 19/10/2018 2:36 PM

Lịch chạy Cao học 27, BSNT 43, CKI 23 và CKII 32

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng cho Cao học khóa 27, Bác sĩ nội trú khóa 43, Chuyên khoa I khóa 23 và Chuyên khoa II khóa 32

Thứ 4 31/12/2014 11:16 AM

Lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của CH23, NCS và CKI từ ngày 29/12 đến ngày 16/1/2015

Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học cho đối tượng CH23 các chuyên ngành Nhãn khoa, Nhi, Nội, Sản, PTTH, Tim mạch được tổ chức từ ngày 29/12/2014 đến ngày 16/1/2015 vào tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng bắt đầu từ 8h, buổi chiều bắt đầu từ 1h30 tại giảng đường được sắp xếp theo lịch của nhà trường. Thi hết môn vào ngày 24/1/2015 do Phòng Đào tạo Sau Đại học của Trường tổ chức.

Thứ 6 28/11/2014 2:16 PM

Bài giảng PPNCKH cho CK2 từ ngày 28/11 - 12/12

Bài giảng khoá học Phương pháp nghiên cứu khoa học cho đối tượng học viên lớp chuyên khoa 2 từ ngày 28/11 - 12/12/2014

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội