Thứ 5 30/06/2011 12:00 AM

Announcement of Vietnamese Young Researcher Talents awards for 2011

In accordance with Official Letters 3464 and 3438/BGDĐT-KHCNMT, May 25, 2011, of the Ministry of Education and Training, providing rules and organizational arrangements for review and presentation of “Vietnamese Young Researcher Talents” awards in 2011 for students, Hanoi Medical University had two studies accepted to participate in the Vietnamese Young Research Talents award competition

Thứ 7 18/06/2011 12:00 AM

Research briefing on “Medical sciences research methodology”

On June 16, 2011, the Institute for Preventive and Public Health, in cooperation with the Technology Transfer Center, Hanoi Medical University and Training and Research Consulting Unit, Vietnam-Netherlands Project, held a research briefing titled “Medical sciences research methodology”.

Thứ 7 18/06/2011 12:00 AM

Buổi sinh hoạt khoa học "Phương pháp nghiên cứu khoa học y học".

Ngày 16/06/11, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng phối hợp cùng Trungg tâm chuyên giao công nghệ Trường đại học Y Hà Nội và Đơn vị Đào tạo và Tư vấn Nghiên cứu khoa học thuộc Dự án Việt Nam - Hà Lan tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề "Phương pháp nghiên cứu khoa học y học"

Thứ 5 16/06/2011 12:00 AM

Workshop on health system in Vietnam

To illustrate the current picture and provide rudimental assessments of the performance of the research network on the health system in Vietnam, Hanoi Medical University has worked with the Institute for Preventive and Public Health and Health System Research Center, to launch a workshop on studying the health system in Vietnam

Thứ 5 16/06/2011 12:00 AM

Hội thảo về Nghiên cứu Hệ thống y tế tại Việt Nam.

Nhằm mô tả thực trạng và bước đầu đánh giá hoạt động của mạng lưới nghiên cứu về Hệ thống Y tế tại Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng và Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Y tế tổ chức Hội thảo về Nghiên cứu Hệ thống Y tế tại Việt Nam.

Thứ 7 11/06/2011 12:00 AM

List of research management staffs at various departments and divisions of the Institute for Preventive and Public Health

List of research management staffs at various departments and divisions of the Institute for Preventive and Public Health

Thứ 7 11/06/2011 12:00 AM

Danh sách mạng lưới cán bộ phụ trách nghiên cứu khoa học các bộ môn, phòng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Danh sách mạng lưới cán bộ phụ trách nghiên cứu khoa học các bộ môn, phòng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.

Thứ 6 13/05/2011 12:00 AM

Call for papers:

Institute for Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Vietnam and Epidemiology and Global Health, Umeå University, Sweden are working with Global Health Action (www.globalhealthaction.net) to issue a journal supplement addressing various critical public health issues in Vietnam.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội