Thứ 2 03/07/2017 12:00 AM

Tuyển sinh lớp “Dinh dưỡng tiết chế\' 3 tháng

Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội Tuyển sinh lớp “Dinh dưỡng tiết chế\" 3 tháng

Thứ 4 15/02/2017 12:00 AM

Tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng tiết chế”, thời gian 3 tháng

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:

Thứ 4 01/02/2017 12:00 AM

Đào tạo liên tục theo thông tư 22

Liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục theo các chủ đề.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội