Thứ 2 11/11/2013 12:00 AM

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Nội dung này được quy định tại nghị định 141/2013/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 10/12/2013. Quy định chỉ rõ thời gian kéo dài công tác không quá 10 năm đối với Giáo sư, 7 năm đối với phó Giáo sư và 5 năm đối với Tiến sĩ; giảng viên được hưởng lương, chính sách, chế độ khác như giảng viên cơ hữu. Trong thời gian kéo dài làm việc, người được kéo dài làm việc nêu trên có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Nghị định 141/2013/NĐ-CP.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội