Thứ 5 19/10/2017 8:45 AM

Thông báo tuyển dụng cán bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông

Phụ trách trang web của viện, phối hợp với các đơn vị trong toàn viện cập nhật tin tức thường xuyên (cả tiếng việt và tiếng anh)

\r\n\r\n

Quảng bá các hoạt động của viện 

\r\n\r\n

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quan hệ công chúng, marketing, báo chí tuyên truyền, công nghệ thông tin v.v

\r\n\r\n

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

\r\n\r\n

Có ý thức học hỏi và cầu thị

\r\n\r\n

 

\r\n

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội