Thứ 6 30/06/2017 5:12 PM
Đăng bởi: Administrator

[Hội thảo] Chủ đề về "Quản lý bệnh viện: Làm thế nào để thực hành tốt nhất?"

ĐỊA ĐIỂM/ VENUE: 501, Level 5, A7, Hanoi Medical University, 01 Ton That Tung Str, Dong Da Dist, Hanoi

THỜI GIAN/ TIME: AM, 9 September, 2016

NỘI DUNG/ CONTENTS

Thời gian/Time Nội dung/ Content Phụ trách/ Responsibility
8:00-8:30 Đăng ký đại biểu/ Participant Registration Ban tổ chức/ Organization Board
8:30-8:35 Phát biểu khai mạc/ Opening remarks A/Prof Nguyen Duc Hinh
8:35-8:40 Phát biểu khai mạc/ Opening remarks Emeritus Prof Kerry Goulston
8:40-9:05 Lãnh đạo nhóm chuyên nghiệp/ Professional Team Leadership Prof. John Buchanan, Sydney Business School USYD
9:05-9:30 Quản lý Bệnh viện và Y tế/ Hospital and Health Management MSc. Evan Rawstron, Partner , Ageing and Human Resources, KPMG
9:30-9:55 Tầm soát Ung thư Cổ tử cung/ Cervical Cancer Screening A/Prof. Michael Campion, School of Women’s and Child Health UNSW
9:55-10:10 Giải lao/ Tea break  
10:10-10:35 Y học dựa vào bằng chứng/ Evidence-Based Medicine Prof. Robert Cumming, Professor of Epidemiology School of Public Health USYD
10:35-11:00 Chất lượng chăm sóc và An toàn của bệnh nhân/ Quality of Care and Safety of Patients Emeritus Prof. Kim Oates, NSW Clinical Excellence Commission
11:00-11:40 Thảo luận chung/ Plenary discussions All participants
11:40 Kết thúc/ Closure  

Ghi chú/Notes:

  • Tài liệu sẽ gửi qua email sau hội thảo/Handouts to be sent via email
  • Có phiên dịch/ Consecutive interpretation provided

Để biết thêm thông tin chuyên môn, xin vui lòng liên hệ/ For further technical information, please contact:

Dr. Nguyen Van Huy, Tel: 0917363919; Email: nvanhuy@yahoo.com

 Để biết thêm thông tin về công tác tổ chức, xin vui lòng liên hệ/ For further administrative information, please contact:

MPH. Tran Kim Thanh, Tel: 0979494764; Email: tkthanh111984@gmail.com

MPH. Luu Ngoc Minh; Tel: 0936399458 Email: luungocminh31@gmail.com

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội