Thứ 6 30/06/2017 5:15 PM
Đăng bởi: Administrator

[NCKH]: Xét nghiệm y học 4

29-12-2016new_icon.gif

Ý kiến phản hồi sau khóa học tại đây 

Thời gian lấy ý kiến kết phản hồi kết thúc trước ngày: Thứ 2, 9/1/2017


24-12-2016

Điểm thực hành và điểm chuyên cần

 1. Tổng hợp điểm thực hành và chuyên cần tại đây
 2. Chi tiết điểm thực hành tại đây

Bộ môn tiếp nhận giải quyết các thắc mắc đến hết thứ 2 ngày 2/1/2016

Sau thứ 2 bộ môn sẽ chốt điểm thực hành và điểm chuyên cần để ghép điểm thực lý thuyết với TT Khảo Thí


30-11-2016new_icon.gif

 1. Tổng hợp tham gia lượng giá: tại đây
 2. Tổng hợp tham gia phản hồi: tại đây
 3. Tải đánh giá tham gia của thành viên trong nhóm: tại đây
 4. Nộp bản in đề cương nghiên cứu và báo cao: tại bộ môn trước 4h chiều thứ 6 ngày 2/12/2016
  1. Các câu hỏi cần trả lời trong từng phần của đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây
  2. Các hướng dẫn liên quan đến trình bày đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây
 5. Nộp bản mềm: trước 23:59 thứ 6 ngày 2/12/16
  1. Đề cương nghiên cứu/báo cáo
  2. Bài trình bày
  3. Đánh giá tham gia của thành viên trong nhóm

26-11-2016

Điểm lượng giá mỗi bài học: tại đâynew_icon.gif

Khai báo địa chỉ email @daihocyhanoi.edu.vn để ghép điểm (trước thứ 3 ngày 29-11-2016): tại đâynew_icon.gif


24-11-2016

Yêu cầu buồi thực hành chiều T6 ngày 25/11/16

Buổi học trên giảng đường chiều thứ 6 ngày 25/11/16, lớp sẽ được chia và học tại 2 giảng đường.

- Giảng đường 301 - HDD: Nhóm 1,2,3,4 và 8 

+ Thày/cô phụ trách: PGS. TS. Lưu Ngọc Hoạt, ThS. Lưu Ngọc Minh

- Giảng đường 301 - HDD: Nhóm 5,6,7 và 9,10

+ Thày/cô phụ trách: TS. Đỗ Thị Thanh Toàn, ThS. Đinh Thái Sơn

Các nhóm được yêu cầu hoàn thiện đề cương nghiên cứu và trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu hoàn thiện của nhóm để thày/cô góp ý.

Mỗi nhóm có 15’ để trình bày đề cương nghiên cứu của nhóm (khoảng 20 slide) và 15’ để thày/cô góp ý.

File đề cương nghiên cứu hoàn thiện và file trình bày phải đưởng nộp lên hệ thống của bộ môn trước 12h ngày 25/11/16.

Nộp đề cương nghiên cứu và bài trình bày tại đây


Yêu cầu cho các buổi trên giảng đường

 • Gửi câu hỏi thảo luận cho các buổi trên giảng đường: tại đây
 • Đối với các nhóm làm đề cương:
  • Chuẩn bị slide trình bày đề cương nghiên cứu gồm các nội dung liên quan đến các bài đã học (10-15')
  • Thày/cô sẽ góp ý trên đề cương nghiên cứu (10-20')
 • Đối với các nhóm đọc đề cương
  • Chuẩn bị slide trình bày các vấn đề liên quan đến các đã học bài học từ đề cương được phân công đọc, nhận xét và đề xuất điều chỉnh (10-15')
  • Thày/cô sẽ góp ý
 • Các câu hỏi cần trả lời trong từng phần của đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây
 • Các hướng dẫn liên quan đến trình bày đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây

18-11-2016

Rời lịch giảng [XNYH] [GĐ] Thảo luận nhóm và giải đáp thắc mắc | Scheduled: 18 Nov, 2016, 13:30 to 16:00 | Location: Giảng đường sang Scheduled: 25 Nov, 2016, 13:30 to 16:00 | Location: Giảng đường


Khai báo địa chỉ email/thông tin cá nhân (hạn cuối trước T4, 12/10/16): tại đây


Tài liệu môn học (từng bài được đăng tải theo lịch của môn học): tại đây


Theo dõi hoàn thành bài học: (1), (2), (3), (4)

Theo dõi điểm mỗi bài học: tại đây


Phiếu phản hồi cho từng bài học (bắt buộc đối với tất cả sinh viên sau từng bài học). Hệ thống yêu cầu phải đăng nhập bằng địa chị email để gửi phản hồi (hệ thống không lưu địa chỉ email của các phản hồi để đảm bảo quyền riêng tư)

 1. Giới thiệu môn học và phương pháp học e-learning: tại đây
 2. Tổng quan về NCSKCĐ. Các bước xây dựng đề cương NC: tại đây
 3. Phân tích vấn đề và lựa chọn VĐ NC ưu tiên, cách viết tên đề tài, mục tiêu NC và đặt vấn đề: tại đây (trước 17/10/16)
 4. Tổng quan tài liệu và quản lý tài liệu tham khảo: tại đây (trước 20/10/16)
 5. Xác định biến số NC, KT và công cụ TTSL: tại đây (trước 21/10/16)
 6. Thảo luận nhóm và giải đáp thắc mắc: tại đây (trước 24/10/16)
 7. Lựa chọn thiết kế NC : tại đây (trước 28/10/16)
 8. Tính toán cỡ mẫu và chọn mẫu: tại đây (trước 31/10/16)
 9. Phân tích số liệu: tại đây (trước 5/11/16)
 10. Thảo luận nhóm và giải đáp thắc mắc: tại đây
 11. Lập kế hoạch về nhân lực, thời gian và kinh phí: tại đây
 12. Lập kế hoạch trình bày kết quả NC: tại đây
 13. Quản lý chất lượng số liệu: tại đây (trước ngày 17/11/16)
 14. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu: tại đây (trước ngày 21/11/2016) new_icon.gif
 15. Thảo luận nhóm và giải đáp thắc mắc: tại đây (trước ngày 21/11/2016) new_icon.gif

Nhóm học đề cương nghiên cứu (bộ môn phân ngẫu nhiên, danh sách điều chỉnh cuối cùng sau ngày 14/10/16): tại đây

Tự đăng ký làm Đề cương nghiên cứu theo nhóm (tối đa 5 sinh viên) trước T6, 14/10/2016: tại đây


Danh sách nhóm đọc và làm đề cương nghiên cứu: tại đâynew_icon.gif

 • Các nhóm làm đề cương nghiên cứu có thể tiếp tục thay đổi tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu
 • Các nhóm đọc đề cương nghiên cứu liên hệ bộ môn để nhận đề cương

Điều kiện được thi hết môn/học phần: Đi đủ các buổi tại giảng đường và điểm chuyên cần trên 80%

Hình thức thi hết môn (test trên máy, tự luận, vấn đáp...): Thi TNLT tại khảo thí

Điểm hết môn = Điểm thi trắc nghiệm lý thuyết (40%) + Điểm đọc/làm đề cương theo nhóm (40%) + Điểm chuyển cần (20%)

Trong đó

Điểm chuyên cần (20%) = Xem toàn bộ các bài giảng + Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Xem toàn bộ bài giảng: các sinh viên yêu cầu phải xem đủ các bài giảng để nắm vững các kiến thức cơ bản. Các buổi học trên giảng đường sẽ chủ yếu để giải đáp thắc mắc và bổ sung kiến thức các phần còn hổng.

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, sinh viên chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả các bạn sinh viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.

Điểm đọc/làm đề cương theo nhóm (40%) = điểm thành phần của các buổi trình bày trên giảng đường (50%) + báo cáo cuối đợt (50%)

Điểm thành phần của các buổi trình bày trên giảng đường (50%): các nhóm được yêu cầu trình bày tiến độ công việc được phân công trong từng buổi học trên giảng đường. Thày/cô sẽ lượng giá nhóm thông qua: (1) trình bày của nhóm, (2) trả lời câu hỏi của từng thành viên trong nhóm tại các buổi trên giảng đường

Báo cáo cuối đợt (50%): Thày/cô sẽ chấm điểm cho báo cáo của từng nhóm. Tiêu trí chấm điểm có thể tham khảo trên trang web của bộ môn

Thi TNLT tại khảo thí: 14:00 22/12/16

Thi lại: 19/1/17


Tài liệu tham khảo:

 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học
 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

Sách tham khảo của bộ môn: tại đây


Lịch học (chọn “LỊCH BIỂU”) | [GĐ] - Học giảng đường | [E] - Học E-Learning

Lịch học E-Learning đã được điều chỉnh

[googleapps domain="calendar" dir="calendar/embed" query="src=hmu.edu.vn_2i5ojeuddo07af6lc78lru6v78%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Saigon" width="800" height="600" /]


Điều kiện dự thi

[googleapps domain="docs" dir="spreadsheets/d/1d76UgAICg4LFHh2LsxHsbMfonNhJLLFO6_NtSzhCFLg/pubhtml" query="widget=true&headers=false" /]

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội