Thứ 6 30/06/2017 5:13 PM
Đăng bởi: Administrator

[PPNCSKCĐ] YHDP-VB2 Khóa 3

Khai báo địa chỉ email (hạn cuối 5/9/2016): tại đây

Đăng ký tên đề tài theo nhómtại đây

Đăng ký miễn giảm môn học: tại đây 

Sách tham khảo của bộ môn: tại đây

 • Đăng ký mua: tại đây

Bài trình bày khóa học: tải tại đây

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây

Hướng dẫn trình bày đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây

ĐÈ CƯƠNG NGHIÊN CỨU NỘP SAI THỜI GIAN, QUY ĐỊNH ĐỀU BỊ TRỪ ĐIỂM

Đăng ký nhóm làm đề tài: tại đây

(Nhóm 4 và nhóm 8 là 6 thành viên, các nhóm còn lại 5 thành viên)

Điều kiện thi: Đi đủ các buổi thực hành và trên 80% các buổi lý thuyết

Hạn nộp bài thực hành theo nhóm: 6/10/16

 • Bản in (nộp quyển): tại Bộ môn trước 16h30 cùng ngày
 • Bản mềm: tại đây trước 23h30 cùng ngày
  • Quy định đặt tên file: [YHDP-VB-K3]-Nhom [Số nhóm] (Tên file không đặt theo quy định sẽ bị trừ điểm)
  • Ví dụ đặt tên file của nhóm số 1[YHDP-VB-K3]-Nhom 1

Lịch thi trắc nghiệm lý thuyết tại khảo thí: 11/10/2016

Lịch thi lại: 11/2016

Điểm thi = (Điểm lý thuyết + Điểm thực hành)/2

Tài liệu tham khảo:

 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học
 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 4. Bài trình bày môn PPNCKH (chỉ mở được với email đã đăng ký với bộ môn)

Một số biểu mẫu tham khảo: tại đây


BẢO VỆ ĐỀ CƯỜNG NGHIÊN CỨU HẾT MÔN

Hội đồng 1:
- Thời gian: 7h30, Thứ 6 ngày 14/10/2016
- Địa điểm: P504, tầng 5 nhà A7, Đại học Y Hà Nội
- Nhóm bảo vệ: Nhóm 2,3,4
- Hội đồng chấm: (1) PGS. TS. Lưu Ngọc Hoạt, (2) ThS. Lê Xuân Hưng

Hội đồng 2:
- Thời gian: 8h, Thứ 6 ngày 14/10/2016
- Địa điểm: P405, tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội
- Nhóm bảo vệ: Nhóm 5,6,7,8
- Hội đồng chấm: (1) TS. Đỗ Thị Thanh Toàn, (2) ThS. Đinh Thái Sơn

Lưu ý:

 • Bảo vệ đề cương:
  • Mỗi nhóm có 10' trình bày (người trình bày sẽ do thày/cô chỉ định)
  • Thành viên nhóm sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi bảo vệ đề cương (20')
 • Điểm đề cương = điểm chấm quyển đề cương (50%) + điểm trình bày (20%) + điểm trả lời câu hỏi (30%)
  • Điểm chấm quyển đề cương (50%): theo cách tiêu trí đã được đăng tải trên trang web của bộ môn
  • Điểm trình bày (20%): đúng thời gian, mạch lạc, rõ ràng, nội dung đầy đủ (điểm có thể cộng hoặc trừ)
  • Điểm trả lời câu hỏi (30%): nắm được kiến thức (điểm có thể cộng hoặc trừ)
 • Mỗi nhóm sẽ có 30’ để bảo vệ, các nhóm căn cứ vào thời gian để có mặt.
 • Các nhóm có mặt trước thời gian bảo vệ 15’ để chuẩn bị.
 • Các nhóm upload bài trình bày lên trang web bộ môn trước 7h Thứ 6 ngày 14/10/2016 tại đây
  • Quy định đặt tên file trình bày: [YDHP-VB2-K3] Nhom [số nhóm]
   • Ví dụ: tên bài bài trình bày nhom 1 -> [YDHP-VB2-K3] Nhom 1

Lịch học (chọn "LỊCH BIỂU")

[googleapps domain="calendar" dir="calendar/embed" query="src=hmu.edu.vn_hf6vfjmj70df9lmlslm7fufijk%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Saigon" width="800" height="600" /]


[googleapps domain="docs" dir="spreadsheets/d/1V4SYGaSCPlcOaP0xQ2s6P92p65hKK7-vloHtbrido0A/pubhtml" query="widget=true&headers=false" /]

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội