Thứ 7 15/11/2014 7:49 AM
Đăng bởi: tran tuan anh

30 năm đổi mới ngành y tế & kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Ủy ban các vấn đề xã hội – Ban Tuyên giáo Trung Ương và Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức thành công hội thảo tham vấn chuyên gia “Đánh giá 30 năm đổi mới ngành y tế Việt Nam và đổi mới kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số” tại trường Đại học Y Hà Nội. Mục tiêu chung của hội thảo tham vấn chuyên gia lần này là để  mô tả quá trình đổi mới hệ thống y tế Việt nam, phân tích những thành tựu ngành y tế đã đạt được sau những năm đổi mới cũng như những khó khăn, thách thức đối với ngành y tế trong thời gian tới. Chủ trì hội thảo là Đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Tham dự hội thảo lần này về phía trường Đại học Y Hà Nội có PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt, PGS.TS Tạ Thành Văn – Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội; các cán bộ, giảng viên trường Đại học Y Hà Nội (Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng); Tổ chức Y tế thế giới, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, bệnh viện Vinmec, Đại học Thái Nguyên, Đại học Thăng Long, Đại học Y, Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình hội thảo tham vấn chuyên gia:/images/1b_-Hoi-thao-tham-van-29-thang-5_-Chuong-trinh-May-26.pdf

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội