Thứ 7 27/12/2014 3:23 PM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Đặc điểm dịch tễ học bệnh Dại ở người và một số yếu tố liên quan tại Hà nội năm 2003-2013

Tên đề tài: Đặc điểm dịch tễ học bệnh Dại ở người và một số yếu tố liên quan tại Hà nội năm 2003-2013

Tác giả: Đặng Đình Huân (email: huanytdphn@gmail.com)

Người hướng dẫn:

1. TS. Lê Thị Thanh Xuân, Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN (email: lethithanhxuan@hmu.edu.vn)

2. TS. Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc sở Y tế Hà nội (email: hoangduchanh@hotmail.com)

Mục tiêu:

1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người ở Hà nội từ năm 2003 đến năm 2013.

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến phân bố bệnh dại trên người ở Hà nội từ năm 2003 đến năm 2013.

Kết quả chính:

1. Đặc điểm dịch tễ học người tử vong do dại tại Hà Nội.

- Từ năm 2003-2007 tại Hà Nội không ghi nhận ca bệnh tử vong do dại. Tỷ lệ người tử vong do dại trong giai đoạn từ năm 2008-2013 là 0,073/100.000 dân. Năm 2012 và 2013 tại Hà Nội không có bệnh nhân tử vong do dại.

- Số người tử vong do dại tại Hà Nội chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 8 chiếm 62,1%. Lứa tuổi tử vong do dại chủ yếu là từ 15-60 tuổi (chiếm 83%), trung bình là 34 tuổi. Tỷ lệ trẻ em tử vong do dại chiếm 10%.

- Nam giới tử vong do dại chiếm 65,52%. Các ca bệnh tập chung tại 9 huyện ngoại thành thuộckhu vực phía Tây Hà Nội (96,55%). Tất cả cácca tử vong do dại là do chó nhà truyền bệnh, với từ 2 vết cắntrở lên (chiếm 86,2%),72% bị nhiễm vi rút dại qua tay. Thời gian ủ bệnh từ 1-3 tháng (96,55%).

2. Đặc điểm dịch tễ học người điều trị dự phòng bệnh dại tại Hà Nội.

- Số người phải điều trị dự phòng sau bệnh dại tại Hà Nội có xu hướng giảmtheo hàng năm từ 2003 đến 2008 sau đó tăng dần từ năm 2009,tỷ lệ này trung bình tại Hà Nội từ 2003-2013 là 95,4/100.000 dân.

- Nam giới phải đi điều trị dự phòng chiếm56,94%, lứa tuổi≥15 chiếm 73,91%, với đa số là người dân ở khu vực ngoại thành82,45% và tỷ lệ này có xu hướng tăng lên.Chó nuôi là nguyên nhân chủ yếu với 86,06% các trường hợp, do mèo 13,28%, do các loài động vật khác chiếm 0,66%.

- Số người được điều trị dự phòng sớm >15 ngày là94,9%, với vết thương mức độI,II, III lần lượt là 13,54%; 69,95%; 16,51%.Những vết cắn phân theo vùng cơ thể:tạichân 55,03%, tay 35,58%, các vùng còn lại chiếm 9,39%.

3. Một số yếu tố liên quan tới bệnh dại trên người ở Hà Nội từ 2003-2013.

  • Có mối tương quan trung bình giữa tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó và tỷ lệ người tử vong do dại vớivào năm 2009 (p=0,045).
  • Có mối tương quan yếu nhưng có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó và số người điều trị dự phòng bệnh dại tại Hà Nội từ 2008-2013. Tỷ lệ này tương quan chặt chẽvào năm 2011 và 2012 (p=0,003).
  •  Có mối tương quan thuận mạnh giữa độ ẩm trung bình tháng với số ca tử vong do dại tại Hà Nội vàonăm 2009 (p=0,05) và năm 2010 (p=0,03). Có mối tương quan thuận giữa độ ẩm trung bình với số người điều trị dự phòng bệnh dại tại Hà Nội từ 2003-2013, tuy nhiên tương quan này không có ý nghĩa thống kê.
  • Chưa thấy mối tương quan giữa nhiệt độ trung bình cũng như lượng mưa trung bình với số ca tử vong do dại vàsố người phải điều trị dự phòng bệnh dại tại Hà Nội từ 2003-2013.
  • Chi tiết luận văn tham khảo tại thư viện tầng 1 nhà A7, Viện đào tạo YHDP và YTCC, Đại học Y Hà nội
in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội